Styrd borrning

Då arbetet innefattar rörinstallation på längre sträckor (från ca 20 och upp till 500 m) och då en viss borrlinje måste följas passar Styrd borrning bättre. Detta kan vara under större motorvägar, gator med befintliga ledningar, serviser till byggnader, ömtåliga parkytor, under åkermark för att hindra avgrävning av dräneringar. Exemplen är många och idag är det oftast tanken som sätter stopp för att se möjligheterna med styrd borrning. Det finns idag maskiner anpassade för både små och stora projekt. Tekniken med styrbar borrning gör även att man under rätt förutsättningar kan borra självfallsledningar.

Då längre installationer eller större dimensioner krävs (upp till 500 m) är Styrd borrning med stor borr-rigg aktuellt. I detta fall startas borrningen ifrån marknivån. Borrningen påbörjas alltid med en viss vinkel neråt vilket medför att man måste plana ut efter start.

Fakta Styrd Borrning med medelstor rigg
  • Start från markyta Borrlängder upp till 300 meter
  • Rördimensioner mellan 25 - 400 mm Kan användas för ledningar med fall
  • Sökinstrumentet anger exakt djup och lutning