Välkommen till

BCT Schaktfri Teknik AB

Schaktfritt Ledningsbyggande

Behöver du hjälp med någon form av kanalisation? Vi utför  resurseffektivt schaktfritt ledningsbyggande när du behöver byta ut eller bygga nya ledningar. 

Vi använder oss av metoder som vibrationsfri rörspräckning, styrd borrning, rörtryckning och hammarborrning. Vårt företag är lokaliserat i Mellansverige med utgångspunkt från Vagnhärad och Linköping. Men vi arbetar över hela Sverige.

Kontakta oss för hjälp med schaktfritt ledningsbyggande - det är snabbare, effektivare och med mindre påverkan på omgivningen.

NoDig - schaktfritt ledningsbyggande

NoDig metoden - eller schaktfritt ledningsbyggande - är en teknik som används flitigt inom branschen då den sänker kostnaderna, har mindre påverkan på miljön och skapar mindre störningar för trafikanter och närboende. Denna metod är så pass effektiv att den likställs med nybygge av ledningsnät.

Att utföra schaktfritt ledningsbyggande innebär helt enkelt att samma arbete utförs mycket snabbare än traditionell grävning och schaktning. Metoden är både smart och en långsiktigt hållbar lösning för samhället och miljön. Med schaktfritt ledningsbyggande gräver vi så lite som möjligt i våra gator.

3 fördelar med schaktfritt ledningsbyggande

Det är ekonomiskt

Det finns beräkningar som visar att ledningsbygge- och förnyelse med schaktfritt ledningsbyggande har 25 till 75 procent lägre kostnader jämfört med traditionella metoder med grävmaskiner och lastbilar. Med NoDig metoden minskar man dessutom kostnader för tillkommande arbeten i form av trafikavstängningar, körplåtar, omledning av trafik m.m.

Det är bra för miljön

Traditionellt schaktarbete sätter stor press på miljön i form av koldioxidutsläpp,  mer schakter, transporter och ökad användning av ändliga resurser såsom grus och fyllnadsmaterial. Allt detta minimerar man med schaktfritt ledningsbyggande.

Det medför mindre störningar

Schaktfritt ledningsbyggande innebär kortare byggtider och med det även mindre störningar på vägar och i trafik. Effekten är mindre trängsel, buller och kaos på vägarna under processen med byggnation av nya ledningar och förnyelse av gamla befintliga ledningar.

Kontakta oss för en offertförfrågan genom att ringa,
maila eller fylla i kontaktformuläret här intill. 

Styrd borrning
Rörspräckning
Hammarborrning

Besök oss på Facebook