Rörtryckning

Då enbart en gata, landsväg, cykelväg eller ett järnvägsspår skall korsas passar metoden Rörtryckning bäst. Detta är den snabbaste och enklaste metoden. Man använder jordraketen Grundomat som arbetar sig genom marken och drar ett skyddsrör med sig. Passar för längder upp till ca 20 meter. Storlek på skyddsröret är upp till 110 mm.

Fakta om rörtryckning
  • Jordraket Grundomat 75 mm.
  • Används vid trånga utrymmen
  • Rördimension upp till 50 mm
  • Längder upp till c:a 15 meter
  • Ansättningsdjup min. 50 cm
  • Jordraket Grundomat 130 mm Rördimension 110 mm
  • Längder upp till c:a 20 meter
  • Ansättningsdjup min. 100 cm Klarar svårare markförhållanden
  • Samtliga utrustningar är lastade på små smidiga lastbilar