Produkter

Vibrationsfri rörspräckning

Vibrationsfri rörspräckning Då ett gammalt rör finns som är i behov av renovering passar metoden Burstning. Detta gäller rör med dimensioner mellan 100-400 mm. Denna metod kan användas på alla typer av rör såsom gjutjärn, segjärn, betong och lergods. Ledningar som är mindre än 100 mm är ofta galvledningar. Dessa kan man med hjälp av jordraketen Grundomat "knacka ut" och ersätta med ett nytt skyddsrör i plast. Fungerar likadant som rörtryckning med skillnaden att man trycker det gamla galvröret framför sig. I mottagningsgropen så kapas röret löpande när det kommer fram.

Rörtryckning

Då enbart en gata, landsväg, cykelväg eller ett järnvägsspår skall korsas passar metoden Rörtryckning bäst. Detta är den snabbaste och enklaste metoden. Man använder jordraketen Grundomat som arbetar sig genom marken och drar ett skyddsrör med sig. Passar för längder upp till ca 20 meter. Storlek på skyddsröret är upp till 110 mm.

Styrd borrning

Då arbetet innefattar rörinstallationer på längre sträckor (upp till ca 40 m) och då en viss borrlinje måste följas passar Styrd borrning bättre. Detta kan vara under motorvägar, gator med befintliga ledningar, serviser till byggnader (ömtåliga parkytor). Vår borr-rigg passar bra då det är begränsat med utrymme utmed byggnader i trottoarer osv. Då vi startar från ett schakt kan vi följa den tänkta borrlinjen direkt (utan att behöva plana ut efter start). Detta medför att vi kan installera ledningar med självfall. Vi kan installera rör i dimensionerna 25-160 mm. Schaktens längd och bredd minst 150 x 150 cm.Då längre installationer behövs (40-500 m) i större dimensioner än 160 mm är Styrd borrning med större borr-rigg aktuellt. I detta fall startas borrningen ifrån marknivån och kräver mer utrymme. Borrningen påbörjas alltid med en viss vinkel nedåt vilket medför att man måste plana ut efter start.

Ramning

När det krävs större rör än 110 mm, så kan man göra en rörramning. Här lägger man jordraketen Grundomat bakom ett stålrör som trycks framför maskinen in i marken. Detta kan utföras upp till ca 200 mm.

Hammarborrning

Hammarborrning är en metod som används när materialet inte är lämpligt för styrd borrning eller tryckning. Dvs att det i materialet finns mycket sten och block t.ex morän eller uppfyllda vägar. Metoden används för raka korsningar under vägar. Med hjälp av en luftdriven hammare så slår man sönder ev. stenar och även berg som ligger i borrlinjen. I samband med att hammaren arbetar sig framåt så driver man samtidigt med sig ett stålrör. Lämpliga längder 8-25 m. Dimensioner upp till 400 mm. Längre längder är möjliga.