Kontakta oss
Tel:070-631 09 80

VA-kontroll

Gemensamt med vår samarbetspartner 3VA AB  ackrediterade av Swedac kan vi erbjuda följande tjänster:

  • Täthetskontroll av självfalls dag- och spillvattenledningar med luft enligt VAV:s normer.
  • Täthetskontroll av vatten- och tryckavloppsledningar med luft.
  • Provtryckning av vatten och tryckavloppsledningar med vatten enligt VAV:s normer.
  • Läckagesökning på vattenledningar samt även på självfallsledningar.
  • Vi letar läckor både på befintliga ledningar likväl som ledningar i nyproduktion som ej tagits i drift än.

Ring oss för  mer info eller besök www.3vaab.se