Kontakta oss
Tel:070-631 09 80

Vibrationsfri rörrenovering

Då ett gammalt rör är i behov av renovering passar metoden Burstning. Detta gäller rör med dimensioner mellan 100-400 mm. Denna metod kan användas på alla typer av rör såsom gjutjärn, segjärn, betong och lergods. Ledningar som är mindre än 100 mm är ofta galvledningar. Dessa kan man med hjälp av jordraketen Grundomat "knacka ut" och ersätta med ett nytt skyddsrör i plast. Fungerar likadant som rörtryckning med skillnaden att man trycker det gamla galvröret framför sig. I mottagningsgropen så kapas röret löpande när det kommer fram.

Fakta Burstning

Draglängder upp till 150 meter Utbyte av rör mellan 100 - 400 mm

Kan användas på all typer av rör såsom gjutjärn, segjärn, betong och lergods

Kan användas på vatten-, gas-, dag-, spillvatten- och övriga industriledningar

Minimal schaktning

Lämplig för innerstadsmiljöer

Snabb metod ( minst en sträcka per dag)

Inga vibrationer